Bli medlem

Just nu finns det inga lediga lotter, men du får gärna ställa dig i kö, så fördelas lotterna allt eftersom det blir lediga. Så här gör du:

1. Betala in 100kr till bankgiro 503-1984. Uppge för- och efternamn på inbetalningen. Man kan också swisha till 123 508 75 72 men då betalar vi lite extra för det. Medlemskapet löper över ett kalenderår. När du får en lott så tillkommer en lottavgift, för närvarande 150kr/år. En lottavgift per hushåll gäller, men alla vuxna som är med och odlar på lotten betalar medlemsavgift var för sig.

2. Tag sedan kontakt med vårt medlemsregister genom att maila föreningen: kontakt [snabel-a] johannebergsodlarforening.se Det är bland annat så vi kan meddelar oss med dig..

Uppge i detta mail; Namn, telefonnr, adress och födelsedatum (personnummer utom fyra sista siffrorna). Dessa uppgifter behöver vi för att veta vilka som är medlemmar i föreningen samt att kunna hålla kontakt med er. Uppgifterna kommer behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Vår kassör handhar medlemsregistret, vi kommer inte lämna ut uppgifter till någon tredje part utan att var och en först fått godkänna detta. Som medlem har du rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera information om dig. Om något är felaktigt är vi skyldiga att rätta denna information. Om det är känsligt med vissa uppgifter får vi komma överens om vilken information som ska vara med. Efter att ni har lämnat in personuppgifter sker ett samtycke från er sida att dessa uppgifter får användas till medlemsregistret.

3. Nu är du medlem. Som medlem i föreningen får du löpande information utskickat till angiven mail. Du har rösträtt på årsmötet och andra medlemsmöten. Du har tillgång till den interna delen av hemsidan och du kan medverka i föreningens arrangemang och kommer få inbjudningar till gemensamma arrangemang.

Välkommen som medlem i Johannebergs odlarförening!