Gräsklippning vid högt gräs

När det är högt gräs kan det vara svårt att få den handdrivna gräsklipparen vi har att klippa ordentligt. Lösningen på detta är att först öka höjden på klippningen med ratten på sidan och ”grovklippa” området för att därefter sänka tillbaka höjden och klippa fint en ytterligare gång.